Gory Karkonosze
Apartamenty IT CENTRUM

Zakwaterowanie Vrchlabí

Apartamenty IT CENTRUM

Apartamenty znajduj¹ siê w samym centrum miasta Vrchlabi z widokiem na rynek lub na zamek, ktory znajduje siê w miejskim parku. Do apartamentow prowadzi droga z Placu T. G. Masaryka. Mo¿emy wykorzystaæ schody, elewatory albo windê-poniewa¿ apartamenty znajduj¹ siê na III piêtrze Domu Handlowego IT.

Zakwaterowanie Vrchlabí - Apartamenty IT CENTRUM

Opis

Goœcie hotelowi maj¹ dodyspozycji wypo¿yczalniê nart, suszarniê butow. Dla odprê¿enia mo¿na skorzystaæ z gierni-jest tu bilard. Wy¿ywienie jest zapewnione w restauracji Domu Handlowego IT, ktora znajduje siê na II piêtrze. Strze¿ony p³atny parking znajduje siê w podziemnych gara¿ach ale do wyboru jest rownie¿ miejski parking.

Zakwaterowanie Apartamenty IT CENTRUM

Zakwaterowanie oferujemy w 10 apartamentach, ktore s¹ kompletnie wyposa¿one - tzn.do dyspozycji s¹ ³¿ka, rozk³adane werdalki, ³o¿ka piêtrowe, prysznic, ³azienka, toaleta, w niekorych apartamentach znajduj¹ siê bidety. Oprocz tego w apartamentach jest satelit, sta³e ³¹cze internetowe, telefon, kuchenka z lodowk¹, czajnikiem elektrycznym, kuchenk¹ mikrofalow¹, maszynka na jaja, podstawowe naczynia - niestety niema mo¿liwoœci gotowania posi³kow.

Wy¿ywienie

 

Sniadanie.

Galeria zdjêæ Apartamenty IT CENTRUM

 

Nowoœci z Karkonoszy

Chcesz mieæ regularne informacje na temat wydarzeñ w Karkonoszach na e-mail?

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w Karkonoszach

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

990 CZK1 270 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

560 CZK1 190 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

600 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat BORUVKA

200 CZK

Hotel ASTORIA,

Janské Láznì

Hotel ASTORIA

390 CZK

Hotel ASTRA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel ASTRA

945 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

610 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA,

Janské Láznì

Hotel sanatoryjny TERRA

870 CZK

Hotel MONTANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel MONTANA

575 CZK

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

570 CZK

Hotel AURUM,

Èerný Dùl

Hotel AURUM

600 CZK

OREA RESORT HORAL,

Szpindlerowy M³yn

OREA RESORT HORAL

750 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

715 CZK

Hotel CLARION,

Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION

1 250 CZK

Hotel DIANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel DIANA

550 CZK

Hotel POMI,

Harrachov

Hotel POMI

570 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

400 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

320 CZK

Apartamenty IT CENTRUM,

Vrchlabí

Apartamenty IT CENTRUM

420 CZK

Hotel LUCNI DUM,

Janské Láznì

Hotel LUCNI DUM

660 CZK

Hotel**** & Pension** ALBIS,

Vrchlabí

Hotel**** & Pension** ALBIS

500 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Snìžkou

Hotel HORIZONT

715 CZK

Sporthotel BOHEMIA,

Rokytnice nad Jizerou

Sporthotel BOHEMIA

700 CZK

Pensjonat gorski SEIDL,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat gorski SEIDL

575 CZK

Hotel KUBAT,

Benecko

Hotel KUBAT

620 CZK

Hotel KAROLINA,

Harrachov

Hotel KAROLINA

500 CZK

Hotel OMNIA,

Janské Láznì

Hotel OMNIA

1 300 CZK

Hotel ENERGETIK,

Pec pod Snìžkou

Hotel ENERGETIK

520 CZK

Pensjonat garni MONA,

Harrachov

Pensjonat garni MONA

460 CZK

Hotel OLYMPIE,

Szpindlerowy M³yn

Hotel OLYMPIE

860 CZK

 

Karkonosze

Pakiety za korzystne ceny

Kompletna oferta pakietov

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w innym stylu…

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w innym stylu…

Pobyt Sylwestrowy

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt Sylwestrowy

Pierwszy œnieg w Harrachovie z pó³pensjonatem 1+1

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pierwszy œnieg w Harrachovie z pó³pensjonatem 1+1

Pierwszy œnieg w Harrachovie z pó³pensjonatem 2+1

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pierwszy œnieg w Harrachovie z pó³pensjonatem 2+1

Œw¹teczne pobyty w Karkonoszach

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Œw¹teczne pobyty w Karkonoszach

S³oñce, œnieg i wypoczynek (7 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

S³oñce, œnieg i wypoczynek (7 noclegów)

Na narty z chochlikami

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Na narty z chochlikami

Pobyt wiosenny w górach z obiadokolacj¹ i wellness

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt wiosenny w górach z obiadokolacj¹ i wellness

Superty oferta na Styczeñ (3 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na Styczeñ (3 noce)

Pobyt narciarski (3 noclegy)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt narciarski (3 noclegy)

Superty oferta na Styczeñ (4 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na Styczeñ (4 noce)

S³oñce, œnieg i wypoczynek (5 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

S³oñce, œnieg i wypoczynek (5 noclegów)

Superty oferta na Styczeñ (5 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na Styczeñ (5 noce)

Pobyt narciarski (7 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt narciarski (7 noclegów)

Zimowy komfort z rodzin¹ (4 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Zimowy komfort z rodzin¹ (4 noce)

 

Szukaj zakwaterowania

Poka¿ PAKIETY SPECJALNE

 

Karkonosze 

Karkonosze s¹ najwy¿szym masywem górskim w Czechach. Œne¿ka jest najwy¿szym szczytem Karkonoszy i jednoczeœnie Czech. W sezonie zimowym Karkonosze s¹ najczêœciej wyszkiwanym regionem w Czechach. Szeroka oferta zakwaterowania w Karkonoszach: chaty, cha³upy, hotele i pensjonaty. Karkonosze i zakwaterowanie w tych górach to dla wszystkich mi³oœników "bia³ego szaleñstwa" czyli wszelkich sportów nie tylko zimowych raj na ziemi, nie wspominaj¹c o tajemniczej niedotkniêtej przez cywilizacjê przyrodê, któr¹ mo¿na podziwiaæ w ramach aktywnego wypoczynku z rowerowego siod³a, podczas pieszej turystyki lub zjadzu na nartach. Karkonosze oferuje wspania³e warunki narciarskie od grudnia a¿ do kwietnia. Nartostrady znajduj¹ siê na wysokoœci od 700-1300 m npm. Serwis informacyjny Góry-Karkonosze.pl zawiera wszelkie informacje turystyczne potrzebne podczas odwiedzin Karkonoszy. 

 
Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz