Gory Karkonosze
Apartamenty IT CENTRUM

Zakwaterowanie Vrchlabí

Apartamenty IT CENTRUM

Apartamenty znajduj¹ siê w samym centrum miasta Vrchlabi z widokiem na rynek lub na zamek, ktory znajduje siê w miejskim parku. Do apartamentow prowadzi droga z Placu T. G. Masaryka. Mo¿emy wykorzystaæ schody, elewatory albo windê-poniewa¿ apartamenty znajduj¹ siê na III piêtrze Domu Handlowego IT.

Zakwaterowanie Vrchlabí - Apartamenty IT CENTRUM

Opis

Goœcie hotelowi maj¹ dodyspozycji wypo¿yczalniê nart, suszarniê butow. Dla odprê¿enia mo¿na skorzystaæ z gierni-jest tu bilard. Wy¿ywienie jest zapewnione w restauracji Domu Handlowego IT, ktora znajduje siê na II piêtrze. Strze¿ony p³atny parking znajduje siê w podziemnych gara¿ach ale do wyboru jest rownie¿ miejski parking.

Zakwaterowanie Apartamenty IT CENTRUM

Zakwaterowanie oferujemy w 10 apartamentach, ktore s¹ kompletnie wyposa¿one - tzn.do dyspozycji s¹ ³¿ka, rozk³adane werdalki, ³o¿ka piêtrowe, prysznic, ³azienka, toaleta, w niekorych apartamentach znajduj¹ siê bidety. Oprocz tego w apartamentach jest satelit, sta³e ³¹cze internetowe, telefon, kuchenka z lodowk¹, czajnikiem elektrycznym, kuchenk¹ mikrofalow¹, maszynka na jaja, podstawowe naczynia - niestety niema mo¿liwoœci gotowania posi³kow.

Wy¿ywienie

 

Sniadanie.

Galeria zdjêæ Apartamenty IT CENTRUM

 

Nowoœci z Karkonoszy

Chcesz mieæ regularne informacje na temat wydarzeñ w Karkonoszach na e-mail?

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w Karkonoszach

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

710 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

550 CZK

Hotel FIT FUN,

Harrachov

Hotel FIT FUN

560 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat BORUVKA

200 CZK

Hotel ASTORIA,

Janské Láznì

Hotel ASTORIA

390 CZK

Hotel ASTRA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel ASTRA

745 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

555 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA,

Janské Láznì

Hotel sanatoryjny TERRA

750 CZK

Hotel MONTANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel MONTANA

575 CZK

Hotel PYTLOUN,

Harrachov

Hotel PYTLOUN

565 CZK

Hotel AURUM,

Èerný Dùl

Hotel AURUM

380 CZK

Hotel CLARION,

Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION

995 CZK

OREA RESORT HORAL,

Szpindlerowy M³yn

OREA RESORT HORAL

1 115 CZK

Apartamenty & Pensjonat Happy,

Szpindlerowy M³yn

Apartamenty & Pensjonat Happy

665 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

600 CZK

Pensjonat ALENKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat ALENKA

840 CZK

Hotel POMI,

Harrachov

Hotel POMI

570 CZK

Hotel DIANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel DIANA

550 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

320 CZK

Hotel LOMNICE,

Szpindlerowy M³yn

Hotel LOMNICE

790 CZK

Apartamenty IT CENTRUM,

Vrchlabí

Apartamenty IT CENTRUM

315 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

390 CZK

Hotel LUCNI DUM,

Janské Láznì

Hotel LUCNI DUM

570 CZK

Sporthotel BOHEMIA,

Rokytnice nad Jizerou

Sporthotel BOHEMIA

650 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Snìžkou

Hotel HORIZONT

690 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

610 CZK

Hotel KUBAT,

Benecko

Hotel KUBAT

580 CZK

Pensjonat gorski SEIDL,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat gorski SEIDL

460 CZK

Hotel OMNIA,

Janské Láznì

Hotel OMNIA

1 250 CZK

Hotel ENERGETIK,

Pec pod Snìžkou

Hotel ENERGETIK

740 CZK

 

Karkonosze

Pakiety za korzystne ceny

Kompletna oferta pakietov

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w innym stylu…

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w innym stylu…

Superty oferta na Styczeñ (2 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na Styczeñ (2 noce)

Superty oferta na marzec (3 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na marzec (3 noce)

Superty oferta na Styczeñ (4 noce)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Superty oferta na Styczeñ (4 noce)

Action pobyt 4=2

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Action pobyt 4=2

Action pobyt 2=1

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Action pobyt 2=1

Pobyt w górach – prezent œwi¹teczny

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt w górach – prezent œwi¹teczny

Pobyt sylwestrowy (5 + 1)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt sylwestrowy (5 + 1)

Na narty z chochlikami

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Na narty z chochlikami

Pakiet zimowy 4=3

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pakiet zimowy 4=3

Pobyt narciarski (3 noclegi)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt narciarski (3 noclegi)

Wypad do Hararchowa z Babci¹ i Dziadkiem

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Wypad do Hararchowa z Babci¹ i Dziadkiem

Pakiet zimowy 5=4

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pakiet zimowy 5=4

S³oñce, œnieg i wypoczynek (5 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

S³oñce, œnieg i wypoczynek (5 noclegów)

Œw¹teczne pobyty w Karkonoszach

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Œw¹teczne pobyty w Karkonoszach

Pakiet zimowy 7=6

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pakiet zimowy 7=6

Pobyt narciarski (7 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

Pobyt narciarski (7 noclegów)

S³oñce, œnieg i wypoczynek (7 noclegów)

Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

S³oñce, œnieg i wypoczynek (7 noclegów)

 

Szukaj zakwaterowania

Poka¿ PAKIETY SPECJALNE

 

Karkonosze 

Karkonosze s¹ najwy¿szym masywem górskim w Czechach. Œne¿ka jest najwy¿szym szczytem Karkonoszy i jednoczeœnie Czech. W sezonie zimowym Karkonosze s¹ najczêœciej wyszkiwanym regionem w Czechach. Szeroka oferta zakwaterowania w Karkonoszach: chaty, cha³upy, hotele i pensjonaty. Karkonosze i zakwaterowanie w tych górach to dla wszystkich mi³oœników "bia³ego szaleñstwa" czyli wszelkich sportów nie tylko zimowych raj na ziemi, nie wspominaj¹c o tajemniczej niedotkniêtej przez cywilizacjê przyrodê, któr¹ mo¿na podziwiaæ w ramach aktywnego wypoczynku z rowerowego siod³a, podczas pieszej turystyki lub zjadzu na nartach. Karkonosze oferuje wspania³e warunki narciarskie od grudnia a¿ do kwietnia. Nartostrady znajduj¹ siê na wysokoœci od 700-1300 m npm. Serwis informacyjny Góry-Karkonosze.pl zawiera wszelkie informacje turystyczne potrzebne podczas odwiedzin Karkonoszy. 

 
Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Hotels Wellness-Tip.cz